O mnie

W 1990 r. ukończyłem studia na II Wydziale Akademii Medycznej w Warszawie. Po stażu podyplomowym rozpocząłem pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Otwocku w Oddziale Zapaleń Kości. Od 1992 r. pracuję w Klinice Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. W latach 2013-2016 pełniłem funkcję koordynatora Centrum Medycyny Sportowej CSK MSW. Pracuję też jako konsultant w Klinice Zaburzeń Hemostazy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W 1998 r. uzyskałem II stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii. W 2013 r. obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach i stażach naukowych w kraju i za granicą. Obecnie jestem instruktorem wykładowcą na krajowych i zagranicznych kursach w zakresie chirurgii artroskopowej i zaburzeń hemostazy.

Zainteresowania

 • Schorzenia i urazy stawów:
  • kolanowych,
  • skokowo-goleniowych,
  • ramiennych,
  • łokciowych,
  • nadgarstka
 • Złamania i zaburzenia zrostu kostnego
 • Urazy sportowe
 • Schorzenia stóp
 • Zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe układu ruchu
 • Uszkodzenia stawów w przebiegu skaz krwotocznych