Dr n. med. Piotr Żbikowski

Specjalista ortopeda traumatologe-mail:
telefon: +48 604 200 364 (SMS)
rejestracja wizyt: +48 660 67 41 41


Dr n. med. Piotr Żbikowski

O mnie

W 1990 r. ukończyłem studia na II Wydziale Akademii Medycznej w Warszawie. Po stażu podyplomowym rozpocząłem pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Otwocku w Oddziale Zapaleń Kości. Od 1992 r. pracuję w Klinice Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. W latach 2013-2016 pełniłem funkcję koordynatora Centrum Medycyny Sportowej CSK MSW. Pracuję też jako konsultant w Klinice Zaburzeń Hemostazy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W 1998 r. uzyskałem II stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii. W 2013 r. obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach i stażach naukowych w kraju i za granicą. Obecnie jestem instruktorem wykładowcą na krajowych i zagranicznych kursach w zakresie chirurgii artroskopowej i zaburzeń hemostazy.

Zainteresowania

 • Schorzenia i urazy stawów:
  • kolanowych,
  • skokowo-goleniowych,
  • ramiennych,
  • łokciowych,
  • nadgarstka
 • Złamania i zaburzenia zrostu kostnego
 • Urazy sportowe
 • Schorzenia stóp
 • Zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe układu ruchu
 • Uszkodzenia stawów w przebiegu skaz krwotocznychMiejsca pracy

Centrum Rehabilitacji Sportowej ul. Przechodnia 2
konsultacje komercyjne
więcej
 
Centrum Medycyny Sportowej ul. Wawelska 5
operacje i konsultacje komercyjne
więcej
 
Centralny Szpital Kliniczny MSW
Klinika Ortopedii i Traumatologii
konsultacje i zabiegi operacyjne w ramach NFZ
więcej
 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Konsultacje i operacje pacjentów chorych na skazy krwotoczne
więcej
 

Wykonywane operacje

 • Zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, ramiennego, skokowo-goleniowego, łokciowego, nadgarstka
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja więzadeł pobocznych i kompleksu tylno-bocznego stawu kolanowego
 • Rekonstrukcje wielowięzadłowe
 • Leczenie operacyjne nawrotowych zwichnięć rzepki
 • Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego
 • Osteotomia guzowatości kości piszczelowej
 • Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego
 • Artroskopowe zeszycie stożka rotatorów
 • Rekonstrukcja więzadeł stawu łokciowego
 • Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowo-goleniowego
 • Rekonstrukcja chrząstki stawowej metodą plastyki mozaikowej lub z użyciem biomateriałów (MaioRegen, Hyalofast, ChondroGide)
 • Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego (PRP)
 • Osteotomie korekcyjne kości długich
 • Operacyjne leczenie złamań i zwichnięć
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien i mięśni (ścięgno Achillesa, ścięgno mięśnia czworogłowego, ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia i inne)
 • Usztywnienie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego
 • Artroskopowa plastyka guza piętowego
 • Artroskopowa plastyka pasma biodrowo-piszczelowego
 • Leczenie entezopatii (łokieć tenisisty, kolano skoczka)
 • Operacyjne leczenie neuropatii uciskowych (zespół kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego i inne)
 • Leczenie paluchów koślawych i deformacji palców stóp
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń stawów w przebiegu skaz krwotocznych (artropatia hemofilowa)
 • Synowektomia izotopowa stawów (Radiosynowektomia)


Współpraca

 • Rehabilitacja


 
 • Medycyna Nuklearna


 
 • Medycyna Rodzinna